Актуелно

 • 28.04.2023.

  Р а н г   л и с т а
  кандидата за пријем судијских приправника
  који су конкурисали за Виши суд у Смедереву (пдф формат)

 • 20.10.2022.

  Ј а в н и   к о н к у р с
  за попуњавање извршилачког радног места

  радно место које се попуњава, опис послова, услови и звање
  СУДИЈСКИ САРАДНИК И ЗАПИСНИЧАР
  (пдф формат)

  Образац пријаве (доц формат). Изјава уз пријаву (доц формат).

  Питања за проверу општих функционалних компетенција (пдф 1) (пдф 2) (пдф 3) (пдф 4).

  Питања за проверу посебних функционалних компетенција за вишег судијског сарадника (пдф 1) (пдф 2).

  Питања за проверу посебних функционалних компетенција за записничара (пдф формат).

 • 18.03.2022.

  Ј а в н и   к о н к у р с
  за попуњавање извршилачког радног места

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
  (пдф формат)

 • 11.01.2022.

  Ј а в н и   к о н к у р с
  за попуњавање извршилачког радног места

  радно место које се попуњава, опис послова, услови и звање
  ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК
  (пдф формат)

  Образац пријаве (доц формат)(пдф формат). Питања за проверу општих функционалних компетенција (пдф 1) (пдф 2) (пдф 3). Питања за проверу посебних функционалних компетенција (пдф 4) (пдф 5).